Home

VAN DAEL TRANSLATION

20 jaar ervaring in vertalingen voor bedrijven en instellingen

Elke dag opnieuw vertrouwen cliënten van over de hele wereld op onze deskundigheid, ervaring en toewijding om aan hun vertaalnoden tegemoet te komen. We zijn gespecialiseerd in vertalingen van en naar het Nederlands, Frans, Spaans en Engels. Voor andere talen werken we samen met partners.

Onze vertaaldiensten

Textes juridiques et institutionnels
+Juridische en institutionele teksten

Bij juridische vertalingen staat er veel op het spel, want een kleine fout kan tot interpretatiefouten leiden en zo grote gevolgen hebben. Slordigheden en ambiguïteit zijn dan ook uit den boze. Bekwame vertalers van juridische en institutionele teksten zijn dun gezaaid: vakkennis en inzicht verwerven in het rechtswezen in bron- en doelcultuur vergt veel tijd en inspanning. Een vlotte rechtsgang is maar mogelijk wanneer aanhoudingsbevelen, dagvaardingen, akten en betekeningen nauwkeurig vertaald zijn. Efficiënt bestuur vereist op zijn beurt heldere taal en zorgvuldige vertaling van gecoördineerde statuten, ministeriële besluiten, overeenkomsten en andere beleidsdocumenten. Door dit vertaalwerk uit handen te geven aan professionals die snel en discreet te werk gaan, kunt u zich focussen op de hoofdzaak.

 

Voorbeelden

 

 • dagvaardingen
 • betekeningen
 • akten van beroep
 • Europese aanhoudingsbevelen
 • huurovereenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • kennisgevingsformulieren (EU)
 • internationale rogatoire commissies

Textes financiers
+Financiële teksten

De vertaling van financiële stukken vereist nauwkeurig werk, ondubbelzinnig taalgebruik en discretie. De vertaler moet inzicht hebben in de werking van complexe financiële producten, constructies en regelgevingen. Daarom zijn financiële teksten het best in handen van professionals die niet enkel de bron- en doeltaal meester zijn, maar tevens over specialistische kennis en relevante ervaring beschikken. In de financiële sector is de vertrouwensrelatie tussen de verschillende partijen cruciaal en accurate, duidelijk geformuleerde vertalingen zijn daar een essentiële voorwaarde van. Vertrouw de vertaling van uw jaarverslagen, prospectussen, pensioenvoorstellen of beleggersinformatie toe aan bekwame, discrete en beëdigde vertalers. Zo kiest u voor de beste garantie op de markt: die van de beproefde expertise.

 

Voorbeelden

 

 • jaarverslagen
 • financiële rapportage aan bankklanten
 • essentiële beleggersinformatie (KIID of Key Investor Information Document)
 • prospectus financiële instrumenten
 • voorstelling van nieuwe financiële producten
 • toekomstgerichte verklaringen
 • gecoördineerde statuten
 • verzekeringsovereenkomsten

traductions commerciales
+Commerciële teksten

Investeren in een goede vertaling van uw commerciële teksten is geen bijzaak. Het is een bewuste keuze voor klare taal, duurzame relaties en een solide reputatie. In een geglobaliseerde economie doen we steeds vaker zaken over de grenzen heen. Goede relaties met klanten, partners en investeerders steunen op begrijpelijke en open communicatie. Geen sinecure als u niet dezelfde taal spreekt of onvoldoende vertrouwd bent met de zakencultuur. Of het nu gaat om de algemene voorwaarden of privacyverklaring op uw website, een arbeidsovereenkomst of gedragscode voor uw medewerkers of een verkoopovereenkomst met een internationale klant: wij gebruiken onze ervaring, culturele bagage en domeinkennis om uw teksten te doorgronden en in een heldere, correcte vertaling om te zetten.

 

Voorbeelden

 • privacyverklaring
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsovereenkomsten
 • verkoopovereenkomsten
 • brief van de voorzitter
 • bedrijfsgedragscode
 • anticorruptiebeleid
 • handelscontracten

trad assermentée
+Beëdigde vertalingen

Vertalingen van documenten met een juridische waarde moeten gebeuren door een door de rechtbank erkende vertaler om rechtsgeldig te zijn. Men spreekt hierbij van een beëdigde vertaling. Zo ontfermen beëdigde vertalers zich over de vertaling van geboorteakten, diploma’s en notariële stukken, maar ook contracten, verblijfsdocumenten, bewijsstukken en andere juridische documenten. De vertaler voorziet de stukken van een stempel, een handtekening en een verklaring van eensluidendheid.

Niet iedereen mag zich zomaar beëdigd vertaler noemen. Alvorens een vertaler zich kan inschrijven in het register voor beëdigde vertalers, verklaart hij in een eed nauwgezet en naar eer en geweten te vertalen. De beëdigde vertaler moet tevens kunnen aantonen dat hij over specifieke vakkennis beschikt en een kwalitatieve vertaling kan produceren in de betreffende talencombinatie. Ten slotte moet hij ook kunnen aantonen van onberispelijk gedrag te zijn en zich aan een deontologische beroepscode houden.

 

Voorbeelden

 

 • geboorteakte
 • bewijs van goed gedrag en zeden
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • echtscheidingsakte

Ruim aanbod diensten

Met het internet kunnen niet-moedertaalsprekers vertaalsoftware gebruiken om webpagina’s of andere informatie te begrijpen. Deze automatische vertaaltools geven echter slechts een globaal inzicht in de intentie en de context van de oorspronkelijke auteur, en zijn dus beperkt bruikbaar.
Traduction assermentée
waarom voor ons kiezen?
Meer dan 1000 vertalingen
0
Meer dan 20 jaar ervaring
0

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende deskundigen, om u de beste vertalingen te kunnen aanbieden.

Textes financiers et juridiques

Dankzij onze jarenlange aanwezigheid op de internationale vertaalmarkt hebben wij een interessant samenwerkingsnetwerk ontwikkeld. Wij hebben contacten met moedertaalsprekers in verschillende talencombinaties, die voldoen aan onze kwaliteits- en prijscriteria. Op die manier kunnen we onze diensten uitbreiden naar andere combinaties.

Traductions techniques

Voor vertaalspecialisten op andere gebieden doen wij een beroep op onze partners. Ook zij hanteren hoge kwaliteitscriteria voor de selectie van hun medewerkers. Een vertaler van medische of technische teksten heeft niet alleen een grondige kennis van beide talen, maar ook van het onderwerp. Onjuiste interpretaties kunnen grote gevolgen hebben.

Communication digitale et multimédia

Heeft u een webredacteur of -ontwerper nodig? Of kunt u marketing- en communicatietips gebruiken? We werken nauw samen met specialisten uit de sector, vooral in onze talencombinaties, maar ook in andere talen.

Questions particulières

Stel ons uw vragen of speciale wensen. Wij kunnen u misschien helpen of een collega aanbevelen. U ontvangt van ons een antwoord binnen maximaal 24 werkuren.

VERSCHILLENDE TALEN

We vertalen alle soorten documenten. Vertrouw uw teksten toe aan deskundigen met meer dan 20 jaar ervaring.

Engels
frans
spaans
Nederlands

FAQ

Vertalingen van documenten met een juridische waarde moeten gebeuren door een door de rechtbank erkende vertaler om rechtsgeldig te zijn. Men spreekt hierbij van een beëdigde vertaling. Zo ontfermen beëdigde vertalers zich over de vertaling van geboorteakten, diploma’s en notariële stukken, maar ook contracten, verblijfsdocumenten, bewijsstukken en andere juridische documenten. De vertaler voorziet de stukken van een stempel, een handtekening en een verklaring van eensluidendheid.

.

Investeren in een goede vertaling van uw commerciële teksten is geen bijzaak. Het is een bewuste keuze voor klare taal, duurzame relaties en een solide reputatie. In een geglobaliseerde economie doen we steeds vaker zaken over de grenzen heen. Goede relaties met klanten, partners en investeerders steunen op begrijpelijke en open communicatie. Geen sinecure als u niet dezelfde taal spreekt of onvoldoende vertrouwd bent met de zakencultuur. Of het nu gaat om de algemene voorwaarden of privacyverklaring op uw website, een arbeidsovereenkomst of gedragscode voor uw medewerkers of een verkoopovereenkomst met een internationale klant: wij gebruiken onze ervaring, culturele bagage en domeinkennis om uw teksten te doorgronden en in een heldere, correcte vertaling om te zetten.

 • dagvaardingen
 • betekeningen
 • akten van beroep
 • Europese aanhoudingsbevelen
 • huurovereenkomsten
 • algemene Voorwaarden
 • kennisgevingsformulieren (EU)
 • internationale rogatoire commissies
 • controlewijziging voor een vooraanstaand advocatenkantoor
 • juridisch advies over decentralisatie voor een partner in de logistiek
 • concessie van openbare werken voor de bouw en uitbating van een complex
 • gerechtelijke procedurestukken voor een Europese rechtbank

ONS NETWERK

Klaar om te beginnen?

Onze vertalers zijn moedertaalsprekers en hebben een professionele ervaring in de sector.
VERTALING VRAGEN